Uwaga: Ten projekt nie jest już rozwijany i został udostępniony w celach poglądowych.

TKGameUtilities jest biblioteką zbudowaną na bazie OpenTK w celu umożliwienia tworzenia wydajnych gier 2D w OpenGL poprzez łatwy w użyciu interfejs. Bibioteka posiada wysokopoziomowe interfejsy do rysowania, lecz jeśli one nie spełniają oczekiwań można użyć niskopoziomowych rozwiązań i dostosować je do własnych potrzeb.

Przykładowe użycie można znaleźć tutaj.
W nowym projekcie należy dodać referencje do TKGameUtilities.dll i OpenTK.dll aby móc korzystać z biblioteki.

Lista możliwości:

 • Zarządzanie kontekstem OpenGL
 • Okna i wejście zrealizowane przez OpenTK
 • Obrazy i tekstury (*.bmp, *.emf, *.exif, *.gif, *.icon, *.jpeg, *.png, *.tiff, *wmf)
 • Bufory wierzchołków (VertexBuffer) z kilkoma predefiniowanymi wierzchołkami
 • Bufory indeksów (IndexBuffer)
 • Shadery (proste shadery do podstawowego rysowania zaimplementowane i gotowe od razu do użycia)
 • Obsługa czcionek (są renderowane do tekstury poprzez GDI+ i używane później do wyświetlania tekstu)
 • Batching umożliwiający wydajne rysowanie (SpriteBatch, IndexedPrimitiveBatch i FontBatch)
 • Bufor pikseli (PixelBuffer)
 • Pętla gry o stałej lub zmiennej prędkości
 • Kolizje wielokątów (wypukłe i wklęsłe po triangulacji)
 • Użyteczne funkcje matematyczne i podstawowe struktury
 • Obsługa liczb stałoprzecinkowych dzięki FixedMath.Net

Licencja: MIT