Biblioteka do obsługi platformy GG BotAPI w C# poprzez zapytania HTTP.

Licencja: MIT

Przykład użycia


Link do pobrania