Dziennik szkolny offline.

Wymaga .NET Framework 4.0 do poprawnego działania.

Pełna instrukcja dostępna w paczce z programem.

Możliwości:

 • Kalendarze roku szkolnego
 • Godziny dzwonków
 • Podział klas na grupy (przedmioty)
 • Ustalanie tematów na rok szkolny
 • Plan lekcji
 • Dodawanie ocen i uwag pojedynczo lub seryjnie
 • Kolorowanie średniej ocen
 • Oceny śródroczne i końcoworoczne
 • Kategorie ocen
 • Wagi ocen
 • Powiadomienia
 • Statystyki na miesiąc / półrocze / cały rok - średnia frekwencja/ocen/ocen wystawionych, liczba zrealizowanych tematów
 • Liczba zrealizowanych tematów
 • Powiadomienie o niezrealizowaniu tematu
 • Liczba pozostałych lekcji do końca roku
 • Archiwizacja bazy danych
 • Powiadomienie dźwiękowe o końcu lekcji i przerwy
 • Blokada programu na hasło po nieaktywności oraz przy uruchomieniu
 • Automatyczne aktualizacje
 • Zabezpieczenie przed uruchomieniem dwóch instancji programu
 • inne

Link do pobrania

Obrazek