DirectoryCleaner jest narzędziem do automatycznego przenoszenie lub usuwania starych plików i folderów z podanego katalogu (np. z pulpitu).
Pozwala na ustalenie jak stare pliki mają zostać poddane przetworzeniu na podstawie ich daty utworzenia.

Po uruchomieniu program pozwala na ustalenie parametrów. Włączenie usługi powoduje rozpakowanie programu pomocniczego do ścieżki AppData\Local\DirectoryCleaner.
Następnie zostaje utworzone zadanie w systemowym Harmonogramie zadań, a sam program konfiguracyjny można przenieść w dowolne miejsce lub usunąć.

Aby wyłączyć usługę należy zrobić to poprzez program konfiguracyjny lub ręcznie poprzez wyłączenie zadania “DirectoryCleanerTask” w Harmonogramie zadań.


Link do pobrania

Obrazek